Algemene voorwaarden

Betaling reissom
Na ontvangst van deze boekingsbevestiging / factuur dient u het verplichte aanbetalingsbedrag van 35% van de reissom met een minimum van 200,00 € per reiziger per ommegaande te betalen, vermeerderd met de premie voor de afgesloten verzekeringen. Het restant bedrag dient minimaal 6 weken voor vertrek te zijn bijgeschreven op onze bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. (U ontvangt hiervoor geen nieuwe rekening).

Indien u deze boekingsbevestiging/factuur binnen 6 weken voor vertrek ontvangt, dient de totale reissom per ommegaande na ontvangst van deze boekingsbevestiging/factuur te worden voldaan.

Annuleringsbepalingen
Bij annulering zijn -naast eenmalig administratiekosten € 20,00 per factuur- de onderstaande bedragen verschuldigd:

a. annulering tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
b. annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
f. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Nb: annuleringen dienen op werkdagen (ma t/m vrijdag) voor 17:00 schriftelijk bij ons te zijn aangemeld.

Voor Live-A-Board boekingen, boekingen waarbij de vluchten vertrekken vanaf de luchthavens in België, Duitsland en boekingen met lijndienstvluchten gelden afwijkende annuleringsbepalingen!

Bij annuleringen geldt een restitutietermijn van maximaal 30 dagen.

Verzekeringen
Verzekeringen geboekt via Sea See Travel worden ondergebracht bij Allianz Global Assistance.

Indien u een verzekering heeft bijgeboekt dient uw factuur als polisblad en uw factuurnummer als polis nummer. Claims kunt u online indienen via https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/schade-melden/schriftelijk

Annuleringsverzekering
Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunt u het verschuldigde bedrag terug vorderen indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Bekijk de voorwaarden hier: https://www.allianz-assistance.nl/lp/voorwaarden-kortlopende-annuleringsverzekering/#4

Reisverzekering
De voorwaarden van de reisverzekering vindt u terug op https://www.allianz-assistance.nl/lp/voorwaarden-kortlopende-reisverzekering/ Uw verzekering valt onder dekkingscategorie B.

ALGEMENE INFORMATIE
Ter voorbereiding op uw reis, willen we u graag wijzen op een aantal belangrijke punten.

Reisdocumenten
De familienaam en eerste voornaam die op het ticket staan moeten overeenkomen met het paspoort. Getrouwde vrouwen, die in het dagelijks leven de achternaam van hun man gebruiken, hebben meestal de meisjesnaam met als toevoeging “echtgenote van.…” in het paspoort staan. Het gebruiken van de meisjesnaam op het ticket is voldoende.

Voor Egypte moet het paspoort geldig zijn tot zes maanden na terugkomst in Nederland. Controleert u de geldigheid van het paspoort alstublieft tijdig, een nieuw paspoort aanvragen duurt tegenwoordig ongeveer een week. Het visum dient bij aankomst op de luchthaven aangeschaft te worden voor 25 USD.  Bij aankomst vanaf 1 juli 2017 is het tarief van het visum gewijzigd van 25 USD naar 60 USD.

Het visumtarief is onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele prijswijzigingen worden ten alle tijden aan de consument doorberekend. Niet Nederlanders moeten bij de ambassade informeren aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het hebben van juiste reis- en visumdocumenten.

Indien de volledige reissom is voldaan ontvangt u uw reisbescheiden circa 1 week voor vertrek per e-mail.

Vaccinaties en Gezondheidsadviezen
Wij raden u aan om voor de meest recente informatie betreffende de aanbevolen vaccinaties, tijdig contact op te nemen met de GG&GD, Tropencentrum AMC (020-5663800) of het Havenziekenhuis in Rotterdam (010-4043300). Voor reizen naar Egypte worden DTP en Hepatitis A aangeraden, maar zijn niet verplicht.

Voor meer informatie over gezondheidsadviezen verwijzen wij naar de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering www.lcr.nl.

Enkele algemene gezondheidsadviezen voor duikers:
- De combinatie (overmatig) alcoholgebruik en duiken kan schadelijke gevolgen hebben.
- Wij adviseren minimaal 24 uur voor de terugvlucht niet te duiken.
- Duiken tijdens zwangerschap wordt ten zeerste ontraden.
- Pas op voor uitdroging: de kans op dehydratie is verhoogd in een warme omgeving. Ook als u last heeft van diarree wordt de kans op uitdroging groter. Neem altijd voldoende vocht tot u.

Medische verklaring en minimale eisen t.a.v. uw duikmateriaal en capaciteiten
Elke duiker hoort in het bezit te zijn van een geldige medische verklaring. Dit is in de eerste plaats een veiligheidsmaatregel voor uzelf en in de tweede plaats voor de duikschool. Elke duikschool heeft het recht hier om te vragen. Indien u een cursus gaat doen is een geldige medische verklaring verplicht, deze zijn over het algemeen 1 á 2 jaar geldig. Vergeet niet, als u een cursus gaat doen, om 2 pasfoto´s mee te nemen voor uw brevet aanvraag.

Houdt er rekening mee dat op vele duikbestemmingen het duiken met een duikcomputer verplicht is.

De duikschool heeft het recht minimale eisen te hanteren ten aanzien van het duikmateriaal en duikcapaciteiten van haar klanten. Het niet voldoen hieraan kan leiden tot uitsluitsel van duikactiviteiten en de daaruit voortvloeiende kosten komen voor uw eigen rekening. Denk bijvoorbeeld aan een verplichte Scuba Skills Update ter plaatse indien u geruime tijd niet heeft gedoken.

Vluchtijden en herbevestigen
Denk eraan om de tijden in uw tickets een dag van te voren te verifiëren. U kunt hiervoor www.schiphol.nl raadplegen. U dient tijdig aanwezig te zijn op de luchthaven, aangeraden wordt minimaal 2,5 uur. Zorg in alle gevallen dat uw terugvlucht herbevestigd wordt. Vluchttijden van chartervluchten zijn altijd ondervoorbehoud van tijdswijzigingen.

Voor alle bovenstaande punten bent u zelf verantwoordelijk

Winacties
Indien u een korting of reis heeft gewonnen na aanleiding van een door ons aangeboden win actie ontvangt u een reisvoucher van de gewonnen actie. Om de reis te verzilveren dient u zich binnen 8 dagen na bevestiging te melden met uw persoonlijke gegevens. Bij geen gehoor zal de reis aan een andere willekeurige deelnemer worden weggegeven.
De voucher is enkel geldig indien u deze binnen 12 maanden verzilverd tenzij anders vermeld.